facebook
twitter
ISSN: 1734-4948
Advances in Rehabilitation
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Publication charge Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
SCImago Journal & Country Rank
3/2020
vol. 34
 
Share:
Share:
Original paper

Work motivating and demotivating factors in the perspective of occupational therapists

Adrianna Wajda
1
,
Edyta Janus
1

1.
University of Physical Education, Kraków, Poland
Advances in Rehabilitation, 2020, 34(3), 29–36
Online publish date: 2020/09/03
Article file
- 2020-03-ar-05.pdf  [0.38 MB]
Get citation
 
PlumX metrics:
 
1. Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer; 2010.
2. Sekuła Z. Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE; 2008.
3. Kopertyńska MW. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo PLACET; 2008.
4. Dolot A. Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015; (229):21-34.
5. American Occupational Therapy Association. Occupational Therapy Code of Ethics. Am J Occup Ther. 2015; (69): 6913410030p1-6913410030p8.
6. Janus E. Rozwój zawodowy terapeuty zajęciowego. In: Misiorek A., Janus E., Kuśnierz M., Bugaj R. Współczesna terapia zajęciowa. Warszawa: PZWL. 2019; s. 165-73.
7. Czerw A, Borkowska A. Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psych Społ. 2010; 4(15): 303-15.
8. IInicka P. Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania. Przegl Pr i Adm. 2017; 1(11): 63-78.
9. Perreira TA, Innis J, Berta W. Work motivation in health care: a scoping literature review. Int J Evid Base Health. 2016; 14(4):175-82.
10. Chai SC, Teoh RF, Razaob, et al. Work Motivation among Occupational Therapy Graduates in Malaysia, Hong Kong. J Occup Th. 2017; 30(1): 42-8.
11. Szyszka M. Doradztwo, poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego. Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracę w środowisku klienta [In:] Doradztwo – poradnictwo – wsparcie. Płonka-Syroka B, Dąsal M, Wójcik W (red). Warszawa, DiG, 2015; s. 353-73.
12. Matecka M. Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy. [In:] Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych, Głowacka MD, Mojs E (red). Wolters Kluwer, Warszawa 2015; s. 144-53.
13. Perreira TA, Innis J, Berta W. Work motivation in health care: a scoping literature review. Int J Evid Base Health. 2016; 14(4): 175-82.
14. Morysińska A, Sochańska-Kawiecka M, Makowska-Belta E, et al. Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warszawa 2014; 243-5.
15. Barabasz K, Gębska M, Weber-Nowakowska K. Assessment of occupational satisfaction of physiotherapists in West Pomeranian Region. J Educ Health Sport. 2017; 7(9): 471-91.
16. Kłak D. Determinanty motywacji kapitału ludzkiego organizacji w świetle badań empirycznych. Hum and Soc Sci. 2018; 25(3):131-41.
17. Urošević S, Milijić N. Influence of demographic factors on employee satisfaction and motivation. Organizacja. 2015; 45(4): 174-82.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.


Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.